Page 14

DTUavisen1606

■■Kort nyt Rådgivning og projekter Fiskere og forskere styrker dialogen Forskere fra DTU Aqua og fiskere har gennem mange år samarbejdet om konkrete projekter. Men nu bliver dialogen mellem videnskaben og fiskernes praktiske viden og erfaring styrket gennem det fælles projekt, Fisker-Forsker- Netværket. Netværket skal bl.a. indsamle og udvikle fiskernes egne idéer til projekter, der kan bidrage til at sikre en fortsat bæredygtig og rentabel udvikling i det danske fiskeri. Desuden inddrages forskere i uddannelse af fiskerilærlinge og videreuddannelse af fiskere, mens studerende ved DTU’s kandidatuddannelse i Akvatisk Videnskab og Teknologi tilbydes praktik på fiskefartøjer. Netværket har sin egen hjemmeside: fisker-forsker.dk. DTU-professor formand for EU-komité Professor Clara Ulrich, DTU Aqua, skal stå i spidsen for den videnskabelige komité, som rådgiver Europa-Kommissionen om fiskeriforhold. Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) leverer forskningsbaseret rådgivning om både biologiske, økonomiske, miljømæssige, sociale og tekniske aspekter inden for fiskeriet. STECF består af 32 medlemmer, som udpeges af Europa-Kommissionen i kraft af deres ekspertviden. Læs mere på kortlink.dk/m5mr. Orkneyøerne skal være brintsamfund DTU Energi er en af 12 partnere i et stort samarbejdsprojekt, der skal demonstrere, hvordan et brintsamfund kan fungere i praksis. Det EU-støttede projekt, Big Hit, går ud på gennem elektrolyse at omdanne den overskydende energi fra Orkneyøernes meget produktive vindmøller til brint, så den kan lagres og bruges, når det ikke blæser, eller som brændstof i brintbiler. DTU’s rolle i projektet er at vise, hvilke miljømæssige gevinster, der er ved den nye teknologi, samt hvilken virkning den kan få på det omgivende samfund, eksempelvis i form af arbejdspladser. Læs mere på kortlink.dk/m86h. DTU med i tysk ekspertkomite Med et nyt stort 10-årigt forskningsprogram kaldet Kopernikus satser Tyskland på at finde de teknologiske løsninger, der skal understøtte omstillingen til et bæredygtigt energisystem. Et af indsatsområderne er lagring af overskudsstrøm, og her er professor Anke Hagen fra DTU Energi blevet inviteret ind i den videnskabelige rådgivningskomité. Læs mere på kortlink.dk/ m5xt. ■ News in brief Fishermen and researchers reinforce dialogue · DTU professor to chair EU committee · Orkney Islands to be a hydrogen society · DTU awarded a seat on German expert committee FOTO DTU FOTO DTU DTU har deltaget i Folkemødet hvert år siden 2013. I år bliver det i et telt delt med andre institutioner og organisationer. DTU has participated at People’s Meeting every year since 2013. This year, the University will be sharing marquee with other departments and organizations. Andreas Mogensen med i rumdebat på Folkemødet DEBAT ESA-astronaut Andreas Mogensen diskuterer rumteknologi i Ingeniørteltet på Bornholm, hvor alle ingeniøruddannelser samles. Af Christina Tækker For første gang er alle ingeniøruddannelser samlet under den samme teltdug, når Folkemødet løber af stablen i Allinge på Bornholm 16.-19. juni. Det brede samarbejde vil resultere i spændende debatter, der bl.a. fokuserer på uddannelse, energi, robotternes indtog, kunstig intelligens og droner. Blandt gæsterne er ESA-astronaut Andreas Mogensen, der var den første dansker i rummet. På Folkemødet fortæller han om, hvilke teknologier vi kan bruge fra Den Internationale Rumstation ISS til at rejse videre ud i rummet til månen og Mars, og hvordan rumteknologier spiller en afgørende rolle for vores dagligdag. DR-vært Nikolaj Sonne styrer de to debatter. „Andreas Mogensen passer godt ind i vores telt, fordi han er ingeniør. Ganske enkelt. Han er både en enestående ingeniør og et enestående menneske. Han brander den tekniske forskning, og samtidig repræsenterer han de store muligheder, der ligger foran os, hvis vi investerer i rumaktiviteter og rumforskning,“ siger dekan Martin Vigild. Martin Vigild sidder i styregruppen for DTU’s deltagelse på Folkemødet. Han er desuden medlem af bestyrelsen for ’Engineer the future’ som repræsentant for alle ingeniøruddannelserne i Danmark. Politiske bartendere Til Folkemødet kan man bl.a. også møde iværksætter Tommy Ahlers, der deltager i en pitchbar med studerende, som skaber innovation og nye virksomhedsidéer. Torsdag aften er der gæste-dj’s og -bartendere i Ingeniørteltet med bl.a. Pia Olsen Dyhr (SF), Ida Auken (RV), Jens Rohde (RV) og Magnus Heunicke (S). Desuden deltager studenterorganisationen Polyteknisk Forening (PF) med en ungdomspolitisk debat, og i det tilstødende teknologitelt kan man se forskellige teknologier, bl.a. virtual reality og droner. Samfundsrelevante emner Ingeniørteltet har i år repræsentanter fra både DTU, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Via University College, Ingeniørforeningen IDA samt den teknologiske alliance ’Engineer the Future’. „På Folkemødet handler det om at diskutere samfundsrelevante emner ’på den store klinge’. Derfor er det vigtigt at tegne ingeniørprofessionen klart op og fortælle historier om, hvor, hvordan og hvorfor ingeniøren er central i samfundet,“ siger Martin Vigild. „DTU har uden sammenligning det stærkeste teknisk videnskabelige og ingeniøruddannelsesmæssige miljø i Danmark. Ved at samle alle ingeniøruddannelserne under samme tag står vi stærkt.“ ■■Få mere at vide Martin Vigild, dekan, bachelordekan@adm.dtu.dk ■■Om arrangementet Dato: 16.-19. juni 2016. Hvor: Cirkuspladsen, Allinge. Adgang: Åbent for alle. Se DTU’s program her: dtu.dk/folkemoede Andreas Mogensen gæster Folkemødet. Andreas Mogensen guests People Meeting Andreas Mogensen to participate in space debate at People’s Meeting DEBATE For the first time ever, all engineering study programmes will be sharing the same marquee when the People’s Meeting (Folkemødet) kicks off in Allinge on the island of Bornholm from 16 to 19 June. One of the guests will be ESA Astronaut Andreas Mogense, the first Dane in space. He will be putting forward his views on which technologies from the International Space Station (ISS) we can use to travel to the moon, to Mars and farther into space, and about how space technologies play a key role in our everyday lives. Nikolaj Sonne, host of a technology show on Danish television, will be modulating the debates. “Andreas Mogensen is perfect for our marquee because he’s an engineer. It’s as simple as that. He is an engineer and one of a kind. He brands technological research and represents the huge opportunities open to us if we invest in space activities and exploration,” says Martin Vigild, Senior Vice President and Dean of Undergraduate Studies and Student Affairs. 14  |  SAMFUND / SOCIETY  |    NR. 6·2016


DTUavisen1606
To see the actual publication please follow the link above