Page 15

DTUavisen1606

SCAN TO READ FULL ARTICLES dtu.dk/1606 IMPROVE YOUR CQ Kulturel intelligens Øg mulighederne i dit daglige arbejdsliv ved at udvikle din kulturelle intelligens. Kurser på dansk i april, august og december. Læs mere og tilmeld dig på http://www.dtu.dk/introsignup Cultural Intelligence Spot new opportunities in your daily work life by developing your cultural intelligence. Courses will be held in English in May and October. Read more and sign up at http://www.dtu.dk/introsignup Min mening / My opinion Vi skal forske i kernekraft ENERGI Den teknologiske udvikling bør få Danmark til igen at forske i kernekraft. Af Bent Lauritzen, afdelingschef, Center for Nukleare Teknologier I disse uger behandler Folketinget et beslutningsforslag om forskning i thorium-baserede teknologier. Forslaget vil, hvis det vedtages, fjerne det de facto-moratorium på kernekraftforskning, der har eksisteret siden 1985, da Danmark besluttede at planlægge sin energipolitik uden kernekraft. Kernekraft leverer allerede i dag CO2-neutral, billig og forsyningssikker energi, og affaldsproblemet har fundet en løsning: Finland, Sverige og Frankrig er godt på vej til at etablere slutdeponier for brugt brændsel i deres undergrund. Desuden kan nye 4. generationsreaktorer med et enklere design give en langt højere sikkerhed. Derfor er det på tide, at Danmark igen begynder at forske i kernekraft. Kernekraft er stadig langt bedre for miljø og sundhed end fossile energikilder. Og kernekraft kan i modsætning til andre CO2-frie energiformer af global betydning nemt udbygges: Der er masser af uran, og ved blot at bygge samme antal værker pr. år som i 1980’erne vil bidraget til den globale elforsyning vokse fra de nuværende 11 procent til det dobbelte eller mere. Potentialet for forskning i kernekraft er enormt. Kernekraft i dag kan sammenlignes med James Watts dampmaskine anno 1765: Energiudnyttelsen er under en procent, og i det allerede brugte brændsel ligger en kolossal, ubrugt energiressource. Alene Sveriges brugte atombrændsel ville være nok til at forsyne Sverige med kernekraft de næste 5000 år, hvis det blev udnyttet. Dette kræver udvikling af den næste generation af reaktorer og et nyt brændselskredsløb, men gevinsten er til at tage og føle på: Energiudnyttelsen vil vokse med en faktor 100 med deraf følgende mindre dræn på uranressourcerne og mindre affaldsproblemer. De nye 4. generationsreaktorer har højere driftstemperatur og en højere termisk effektivitet end de nuværende ca. 33 procent. Den højere temperatur muliggør udnyttelse af procesvarme til f.eks. effektiv afsaltning af havvand til brug i den petrokemiske industri og til rentabel fremstilling af brint eller kunstige brændstoffer, der kan udnyttes i transportsektoren. Danmark skal være med i denne udvikling. Elsektoren er stor, og de teknologiske muligheder er mange, fra materialeforskning, kemi, software og reaktorfysik til integration af energisystemer. Danske forskere og firmaer har kompetencerne til at være med, og ved at deltage har de mulighed for at påvirke udviklingen mod et mere bæredygtigt samfund. PRIVATFOTO AA Kernekraft er stadig langt bedre for miljø og sundhed end fossile energikilder. We need to research nuclear power ENERGY Over the coming weeks, the Danish parliament will be debating a proposal for research into thorium-based technologies. If adopted, the proposal will remove the de facto moratorium on research into nuclear power that has been in place since 1985, when Denmark decided to exclude nuclear power from its planned energy policy. Nuclear power is already a source of cheap, reliable and carbon-neutral energy, and a solution has been found for the problematic waste.   NR. 6·2016  |  SAMFUND / SOCIETY  |  15


DTUavisen1606
To see the actual publication please follow the link above