Page 21

DTUavisen1606

Råt og fleksibelt hus til Campus Service Af Line Juul Greisen DTU Campus Service udvikler, driver og vedligeholder DTU’s fysiske faciliteter i hele landet. Nu har de omkring 100 CASmedarbejdere selv fået et nyt hus på Lyngby Campus, som de flyttede ind i i begyndelsen af april. Bygning 409 er særlig på flere måder. Ud over at være et kontorhus skal bygningen også fungere som testhus for afdelingens drifts- og udviklingsområder, hvor nye løsninger inden for blandt andet kontor- og læringsmiljøer skal kunne afprøves 1:1. Derfor er huset bevidst designet, så det minder om et værksted med synlige installationer og konstruktioner, så man for eksempel kan teste indeklima, nye lyskilder og akustiske løsninger. Bygningen er et rent glashus uden køling, men med lavemissionsruder og solafskærmende print, der er med til at holde temperaturen nede. Husets indre kerne består af et kæmpe DTU-rødt forbindingsled mellem de to etager, hvor to store trapper skaber flow gennem huset med en mellemetage med plads til mødelokaler og ophold. Stripped-down, versatile building for Campus Service By Line Juul Greisen DTU Campus Service (CAS) develops, runs, and maintains DTU’s physical facilities all over Denmark. The 100 or so CAS employees have now been given a new base on Lyngby Campus, which they moved into at the start of April. Building 409 is special in several ways. In addition to being an office building, it is also to function as a trial building for the office’s operating and development areas, where it is to be possible to run full-scale tests on new solutions for office and learning environments, for example. The building has therefore been consciously designed to resemble a workshop, with visible installations and systems, so that it is possible to test aspects such as interior climate, new light sources, and acoustic solutions. The building is actually a glass house without cooling, but fitted with low-emission glass and sun-shielding prints that help keep the temperature down. The inner core consists of a giant, DTU-red connection between the two floors, where two large staircases generate flow through the building, with an intermediate floor with space for meeting rooms and lounges. FOTO STAMERS KONTOR   NR. 6·2016  |  CAMPUSLIV / CAMPUS LIFE  |  21


DTUavisen1606
To see the actual publication please follow the link above