Page 22

DTUavisen1606

22  |  CAMPUSLIV / CAMPUS LIFE  |    NR. 6·2016 Når blikket bliver fjernt tager PÆDAGOGIK Niels-Ebbe Dam underviser i Elektrofysik og materialer på diplomingeniøruddannelsen, og det gør han så godt, at han blev Årets Underviser 2016. Det er der mange grunde til – bl.a. bruger han svigermødre i undervisningen. AA Man får følelsen af, at intet i verden har større betydning for ham, end at hans studerende får en dyb forståelse for elektrofysik. Diplomingeniørstuderende BLÅ BOG Niels-Ebbe Dam bor sammen med Vibeke Bjerregaard i Klampenborg. Han er forfatter til et omfattende undervisningsmateriale i Elektrofysik og materialer med over 300 figurer, Lecturer of the Year wrote the book TEACHING METHODOLOGY The desks are somewhat disordered, there are papers all over the floor, and the distinctive sound of a can of Red Bull being opened mixes with the chatter between the rows. It is Tuesday morning at DTU Ballerup Campus, which means question time on the Electrophysics and Materials course. Niels-Ebbe Dam steps into the room and the chatter dies away when he taps his desk three times with his pointer. All eyes turn to him. We are evidently in the presence of a respected lecturer. A lecturer who has devoted a total of eleven and a half years to taking an MSc in chemistry, immediately followed by one in electrophysics—simply because he was highly interested in both. A lecturer who is passionate about his subject area, and about passing on his knowledge. A lecturer who expects effort from the students who take the course. They have to put away their computers and complete 24 written tests in 13 weeks, as well as a series of written assignments and an oral exam. They have to be able to reel off 150 formulae, explain 300 figures, and spend more time than is officially allotted to the course to make the grade. But Niels-Ebbe gives at least as much in return. His private phone number is general knowledge among the class, and all the students know they are welcome to text him if they encounter an academic problem. He does not Af Caroline Jakobsen Bordene står skævt, papirer flyver ned på gulvet, og den karakteristiske lyd af aluminium, der brister, når en Red Bull bliver åbnet, blander sig med sniksnak på tværs af rækkerne. Det er tirsdag formiddag på DTU Ballerup Campus, og der er spørgetime på Elektrofysik og materialer. Niels-Ebbe Dam kommer ind i lokalet, og al snak forstummer, da han slår tre gange på sit bord med pegepinden. Alle øjne vender sig mod ham. Vi er i et klasselokale med en respekteret underviser. En underviser, som har brugt i alt elleve et halvt år på først at tage en cand.polyt. i kemi og umiddelbart efter endnu en i elektrofysik – simpelthen fordi han interesserede sig for begge dele. En underviser, som brænder for sit fag og for at give det videre. En underviser, som forventer noget af de studerende på kurset. Computeren skal klappes i, og de skal igennem 24 skriftlige prøver på 13 uger, en række skriftlige opgaver og en mundtlig eksamen. De skal kunne udlede 150 formler og forklare 300 figurer og bruge mere tid, end kurset er normeret til, for at klare det. Men Niels-Ebbe giver mindst lige så meget igen. Hans private telefonnummer er offentligt kendt i klassen, og alle de studerende ved, at de kan skrive til ham, hvis de møder et fagligt problem. Han ønsker ikke, de skal blive demotiverede af at lede forgæves efter et svar. De skriver, og så ringer han dem op. Sommetider 10 gange om dagen. „Jeg har sagt til dem, at de skal skrive med det samme, så vi kan få det afklaret med det samme, og de kan komme videre,“ siger han. Uagtet at det er fredag aften. I næsten et årti har han arbejdet mere end 60 timer om ugen for at få tid til at udvikle sit eget undervisningsmateriale til kurset. De amerikanske lærebøger, der dominerer området, er simpelthen ikke gode nok, siger han. Materialet, hans studerende får, skal være på „det højeste høje niveau, man kan komme op på.“ Så Niels- Ebbe har lavet det selv. Hvis han går op i kurset, gør de studerende det også, siger han. Den grønne kuglepen Egentlig var det lidt ubelejligt for Niels- Ebbe Dam, at han skulle begynde at undervise. Det var et obligatorisk onde i ph.d.-uddannelsen, som tog tid fra den forskning, han hellere ville bedrive. „En kollega sagde, at jeg bare skulle anskaffe mig en rød kuglepen og skælde dem ud, så ville de miste lysten til at regne opgaver, og der ville være færre at rette,“ fortæller han. „Men jeg tænkte, at jeg ligeså godt kunne lære dem noget, nu hvor jeg ikke kunne komme udenom.“ Så Niels-Ebbe anskaffede sig i stedet en grøn kuglepen og markerede alle de steder i opgaverne, de studerende havde gjort det rigtigt. Det betød, at flere afleverede – ’desværre’ for Niels-Ebbe – men de blev også dygtigere, og det føltes godt. En underviser var født. I 2007 blev han ansat på DTU Diplom og begyndte at undervise på fuld tid. I dag elsker han det. Forståelse er alt „Jeg kan godt lide at forklare ting, de mest vanskelige ting – at få dem forklaret, så de studerende forstår dem,“ siger han. Og han sikrer sig altid, at alle er med. „Når jeg forelæser, så kigger jeg meget på de studerende. Jeg skal kunne aflæse deres ansigter. Hvis jeg kan se, at de er fjerne i blikket, så er det, fordi de ikke har forstået det fuldstændigt. Så tager jeg den én gang til,“ siger han. Det er vigtigt for ham, at kursisterne ikke lærer stoffet bevidstløst eller repeterer monotont. Udenadslære er fra dengang, man lærte salmevers i skolen, siger Niels-Ebbe. De skal forstå det. der hver har taget op til 7-8 timer at lave. Niels-Ebbe er den underviser, der bruger flest hjælpelærere, og så sover han ofte kun 4-5 timer om natten, fordi han sjældent slipper de studerende og arbejdet. • En af to vindere af Årets Underviser 2016 • Kursusansvarlig for syv kurser på DTU • Underviser på IHK (senere DTU) fra 2007 • Ph.d./lich.techn fra DTU • Cand.polyt. (elektro) fra DTU • Cand.polyt. (kemi) fra DTU


DTUavisen1606
To see the actual publication please follow the link above