Page 3

DTUavisen1606

  NR. 6·2016  |  DET SKER / COMING UP  |  3 ILLUSTRATION BOB KATZENELSON Nyt udstyr i Nanoteket FYSIK Den 8. juni åbner et nyt røntgenlaboratorium i Nanoteket på DTU Fysik. Månedens billede / Snapshot New equipment in Nanoteket PHYSICS A new X-ray laboratory will be opening in Nanoteket at DTU Physics on 8 June. Nanoteket invites you to the opening of a new X-ray lab for students and high school classes. The laboratory—which has five setups that can be used for a wide range of different experiments—includes a CT scan for 3D imaging, and equipment that enables students to perform diffraction experiments and thus determine structures in crystals. “The equipment is user-friendly so that the students can easily perform hands-on experiments. It also provides a link to the experiments at major facilities,” says Elisabeth Therese Ulrikkeholm, who is responsible for the layout of the new laboratory. 100 students off to Roskilde Festival FESTIVAL As an engineer, you are never short of something to do when more than 130,000 people gather just outside Roskilde and set up a temporary town with a population about 20,000 higher than Aalborg’s. Power, water, food, and drink all have to be supplied to what is nothing but an empty field for most of the year. Therefore, around 100 DTU students working on about 20 different projects will be looking into ways to do everything in a cheaper, easier and more sustainable manner. For example, the students will be present in the camping area during the warm-up days. Af Anne K. Frederiksen Nanoteket inviterer til åbning af et nyt røntgenlaboratorium for studerende og gymnasieklasser. I laboratoriet er der fem opstillinger, som kan bruges til mange forskellige eksperimenter. Der er bl.a. en CT-scanner til 3D-billeddannelse og udstyr, der gør det muligt at lave diffraktionseksperimenter og dermed bestemme strukturer i krystaller. „Med udstyret kan de studerende nemt lave hands-on-eksperimenter, og det giver os mulighed for at lave en kobling til de eksperimenter, der udføres på de store faciliteter, f.eks. Max IV i Lund, uden at forlade vores campus,“ fortæller Elisabeth Therese Ulrikkeholm, der er projektleder i det nye laboratorium. Laboratoriet vil blive anvendt bl. a. til kurserne 'Introduktion til Fysik og Nanoteknologi' og Røntgen- og neutroneksperimenter ved internationale forskningsanlæg'. Laboratoriet er blevet til med midler fra Villum Fonden, Otte Mønsteds Fond og Marie & M.B. Richters Fond. 100 studerende tager til Roskilde FESTIVAL DTU-studerende er for syvende gang på Roskilde Festival med deres projekter. Af Tore Vind Jensen For en ingeniør er der nok at tage fat på, når over 130.000 mennesker samles lidt uden for Roskilde og skaber en by med omkring 20.000 flere indbyggere end Aalborg. Strøm, vand, mad og drikkevarer skal bringes ud på det, der størstedelen af året er en bar mark. Derfor afsøger omkring 100 DTU-studerende fordelt på ca. 20 projekter nye muligheder for at gøre alt dette nemmere, billigere og mere bæredygtigt. I år vil de studerende bl.a. være at finde på campingområdet i opvarmningsdagene. Her vil de f.eks. hjælpe festivalgæsterne med at bygge højtalere af skrald og små bærbare køleskabe til deres øl og lave deres egne musikinstrumenter. Under festivalen vil der bl.a. også blive lavet forsøg med wi-fi-tracking af publikum, der giver sikkerhedspersonalet mulighed for at se, hvordan publikum bevæger sig i realtid, og med en ny type sensorer, der skal gøre det nemmere at overvåge – og ikke mindst bekæmpe – de ofte store mængder støv på festivalen. Man kan møde de studerende i DTU’s TechLab, hvor der vil være åbent onsdag kl. 17-20 og torsdag til lørdag kl. 12-20. Tid til en slapper / Time to relax Som røde pupper hænger køjerne mellem træerne i et af de nye midlertidige pop-up-miljøer, Hængekøjeskoven. Like red cocoons, the hammocks are suspended between the trees in one of the new temporary pop-up environments, Hængekøjeskoven (Hammock Forest). Har du taget næste måneds billede? Send det til redaktion@dtuavisen.dk. Husk info om tid og sted. Did you take next month’s snapshot? Send it to redaktion@dtuavisen.dk. Remember details about time and place. ■■Om arrangementet Dato: 26. juni – 3. juli Hvor: Roskilde Festival Adgang: Åbent for alle festivalens gæster ■■Om arrangementet Dato: 8. juni kl. 15 Hvor: DTU Fysik, bygning 311, 1. sal. Adgang: Alle ansatte og studerende er velkomne FOTO DTU FOTO DITTE VALENTE SCAN TO READ FULL ARTICLES dtu.dk/1606 SCAN THE QR CODE TO READ IN ENGLISH


DTUavisen1606
To see the actual publication please follow the link above