Page 10

DTU som samarbejdspartner_web

Både i aftaler om rekvireret forskning og i aftaler om samfinansieret forskning vil DTU gerne have, at virksomhedens ret til DTU’s resultater bliver afgrænset til det specifikke faglige område, som projektet handler om. På den måde kan DTU adskille de rettigheder, som bliver givet i forskellige forskningsprojekter. I praksis sker dette gennem beskrivelse af det såkaldte ”field”. Hvad skal virksomheden betale for rettighederne? I et rekvireret forskningsprojekt giver DTU sin samarbejdspart rettighederne til opfindelsen som en del af aftalen om selve projektet. Betalingen for rettighederne er indbygget i betalingen for den rekvirerede forskning. I samfinansierede forskningsprojekter er betalingen for rettighederne ikke indbygget i virksomhedens eventuelle bidrag til DTU’s forskning. Her skal virksomheden betale markedsprisen for opfindelsen. Hvis DTU sælger rettigheder billigere end markedsprisen, kan DTU komme til at give ulovlig statsstøtte. Hvilke rettigheder har DTU til opfindelser? Lovgivningen har fastsat rammerne for, hvordan DTU kan disponere over de resultater, som DTU’s forskere har skabt. De rammer har betydning for DTU’s samarbejdsaftaler, så de kan være nyttige at kende lidt til. 10


DTU som samarbejdspartner_web
To see the actual publication please follow the link above