Page 11

DTU som samarbejdspartner_web

DTU kan kun lave aftaler om de resultater, som DTU ejer rettighederne til. DTU kan overtage retten til de opfindelser, der bliver gjort af DTU’s ansatte. Dette følger af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner – forskerpatentloven. Forskerpatentloven giver også DTU mulighed for at lave aftaler med f.eks. studerende om at overtage rettighederne til deres opfindelse. Forskerpatentloven stiller nogle krav, som skal opfyldes, når en ansat på DTU har gjort en opfindelse: Så snart en forsker gør en opfindelse, skal opfinderen indberette opfindelsen til DTU. Når DTU har modtaget indberetningen, har DTU en frist på 2 måneder til at beslutte, om DTU vil overtage opfindelsen. Hvis DTU vælger at overtage opfindelsen, skal DTU arbejde aktivt for at nyttiggøre opfindelsen. Hvis ikke DTU gør det, skal rettighederne til opfindelsen gives tilbage til opfinderen. DTU skal dele overskuddet fra kommercialisering af opfindelsen med opfinderen. På DTU får opfinderen en andel svarende til 1/3 af DTU’s overskud. Hvis der er flere opfindere fra DTU, deles de om denne andel af overskuddet. 11


DTU som samarbejdspartner_web
To see the actual publication please follow the link above