Page 13

DTU som samarbejdspartner_web

13 Bliver projektets resultater offentliggjort? DTU’s forskere skal offentliggøre deres egne resultater, hvis resultaterne egner sig til publicering. Den eneste undtagelse fra den regel er de resultater, der bliver skabt i forbindelse med rekvireret forskning. I aftaler om samfinansieret forskning kan DTU lave en aftale med sin samarbejdspart om, hvordan og hvornår offentliggørelsen skal finde sted. På den måde kan man bl.a. sørge for, at der er tid til at indlevere en patentansøgning, hvis det er nyttigt og muligt at patentere DTU’s resultater. Kan DTU holde nogen oplysninger fortrolige? Samarbejdspartens hemmeligheder DTU’s forskere skal holde på hemmeligheder, som de får fra en virksomhed, og de kan holde deres egne resultater fra projekter om rekvireret forskning hemmelige. Hvis der tale om hemmeligheder, som en forsker får fra en virksomhed, kan pligten til at holde på hemmeligheden enten stå direkte i loven, eller den kan stå i en aftale. Information, der skal holdes fortrolig efter loven, kan bl.a. være oplysninger om tekniske indretninger og forretningsforhold, når det er af væsentlig økonomisk betydning


DTU som samarbejdspartner_web
To see the actual publication please follow the link above