Page 14

DTU som samarbejdspartner_web

14 for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at oplysningerne ikke videregives. Her kan og skal DTU’s forskere holde oplysningerne hemmelige, også selv om der ikke er en aftale om det. Nogle virksomheder kan samtidig have et ønske om at sikre fortroligheden for flere oplysninger, end dem, hvor loven kræver tavshedspligt. I de situationer kan DTU i vidt omfang indgå en aftale med virksomheden om at holde oplysningerne hemmelige. Denne aftalte hemmeligholdelsespligt kan også fortsætte en vis tid efter projektets afslutning. Offentlighed om privat finansiering Det er et krav, at der er offentlighed om privat finansiering. Det betyder, at virksomheden skal acceptere, at forskningsprojektets titel, virksomhedens navn og tilskuddets størrelse bliver offentliggjort. Ph.d. studerende Alle ph.d.-studerende skal, uanset hvor de er ansat, gennemføre et offentligt forsvar for at få tildelt ph.d.-graden. I forsvaret skal resultaterne af det arbejde, som den ph.d.-studerende har lavet, lægges frem. Forsvaret skal finde sted senest 3 måneder efter afleveringen af ph.d.-afhandlingen. Der er mulighed for at udskyde forsvaret i op til 4 måneder, hvis det er nødvendigt for at patentere en opfindelse. Det er også en mulighed, at en del af den ph.d.-studerendes afhandling bliver holdt fortrolig, men den mulighed kan kun bruges, hvis resten af afhandlingen kan stå for sig selv.


DTU som samarbejdspartner_web
To see the actual publication please follow the link above