Page 15

DTU som samarbejdspartner_web

15 Rum for forhandling De to modeller for DTU’s samarbejde om forskningsprojekter (samfinansieret forskning og rekvireret forskning) giver hver deres muligheder for at nå til en aftale, som imøde- kommer DTU’s samarbejdsparts interesser og ønsker. Samlet set er mulighederne ganske brede, men de to modeller har hver især deres klare rammer. Når man skal forhandle en aftale om et forskningsprojekt, er det derfor gavnligt, hvis begge parter har gjort sig klart, hvad der er vigtigt for parterne hver især, og hvad der er muligt. Indenfor de rammer er der et stort rum for at finde løsninger, der er tilpasset det enkelte projekt og de parter, der indgår i projektet. Hvis man vil have et indblik i, hvordan DTU’s aftaler normalt ser ud, kan man finde skabeloner til DTU’s aftaler på www.dtu.dk. For yderligere information er man velkommen til at kontakte DTU’s jurister i enheden ”Jura og Kontrakter” under Afdeling for Innovation og Sektorudvikling. Man kan også læse mere om forhandling af aftaler om forskningssamarbejder i en folder, som er udarbejdet af Danske Universiteter. Folderen kan findes på Danske Universiteters hjemmeside www.dkuni.dk eller via dette link: http://dkuni.dk/~/media/Files/Publikationer/Forskningssamarbejde_hjemmeside.ashx


DTU som samarbejdspartner_web
To see the actual publication please follow the link above