Page 8

DTU som samarbejdspartner_web

08 Forskellen mellem de to modeller for samarbejde Samfinansieret forskning Rekvireret forskning Projektets art Universitetets økonomi Offentliggørelse Rettigheder Aktiviteterne skal være en udløber af DTU’s almindelige virksomhed, og er derfor ikke centrale forskningsmæssige opgaver. DTU skal have dækket alle sine omkostninger og må ikke underminere konkurrence på området. Derfor budgetteres et større overhead end ved forskningssamarbejder – typisk 180 % af lønudgifterne. DTU’s resultater kan holdes hemmelige. Samarbejdspartneren kan få retten til DTU’s resultater. DTU’s aktiviteter i projektet skal understøtte DTU’s hovedopgaver og skal som hovedregel understøtte forskning og publicering. DTU kan selv finansiere en del af projektet. På projektets budget skal der afsættes et bidrag til indirekte omkostninger (overhead). Statslige forskningsmidler opererer normalt med 44 % af de samlede udgifter i overhead. DTU’s resultater skal kunne offentliggøres. DTU’s resultater tilhører DTU. DTU kan give virksomheden ret til at bruge resultaterne på markedsvilkår.


DTU som samarbejdspartner_web
To see the actual publication please follow the link above