Page 104

Report

Evne til mundt-ligt at for-midle op-nå-ede re-sultater struk-tureret og klart Evne til at tage ansvar for egen faglig udvik-ling Evne til at indgå i samar-bejsre-lationer med henblik på at løse en given pro-blem-stilling 104 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM


Report
To see the actual publication please follow the link above