Page 105

Report

Evne til at over-skue og af-grænse kom-plekse pro-blem-stillin-ger Evne til at for-mulere dig på engelsk i en in-geniør-faglig sam-men-hæng 22. Er der kompetencer, du ikke har opnået i din toårige kandidatuddannelse, som du vurderer burde have været en del af din uddannelse? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23. Hvordan vurderer du, at følgende kompetencer var vægtet i din kandidatuddannelse? DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 105


Report
To see the actual publication please follow the link above