Page 106

Report

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) For stor vægt i kandidatuddannel-sen Tilpas vægt i kan-didatuddannelsen For lidt vægt i kan-didatuddannelsen 106 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM Ved ikke/kan ikke vurdere Generelle ingeni-ørkompetencer     Kernefaglige in-geniør- kompe-tencer     Personlige kom-petencer, fx samarbejdskom-petencer, evne til selvlæring og formidling     INTERNATIONALISERING Spørgsmålene i dette afsnit handler om internationalisering og udlandsophold. 24. Har du været på udvekslingsophold på et universitet i udlandet som led i din kandidatuddan-nelse? (Angiv kun ét svar) Ja Nej - Gå til 29 25. I hvilken grad oplevede du, at udlandsopholdet bidrog til din faglige udvikling? (Angiv kun ét svar) I høj grad


Report
To see the actual publication please follow the link above