Page 107

Report

I nogen grad I mindre grad Slet ikke 26. I hvilken grad oplevede du, at udlandsopholdet bidrog til din personlige udvikling? (Angiv kun ét svar) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 27. Hvad har, efter din mening, været den største fordel ved at studere i udlandet? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) Enig Overvejende enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Uenig Ved ikke/kan ikke vurdere Jeg har gen-nem mine studier på DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 107


Report
To see the actual publication please follow the link above