Page 109

Report

29. Hvilke af følgende internationale kompetencer vurderer du er relevante på arbejdsmarkedet? Sæt gerne flere kryds Mundtlige fremmedsproglige kompetencer Skriftlige fremmedsproglige kompetencer Globalt udsyn – tænker ikke kun nationalt Forståelse af fremmede kulturer Evne til at kunne samarbejde med udenlandske kolleger Internationalt netværk Ved ikke Andet SAMLET VURDERING AF UDDANNELSEN I dette afsnit vil du blive bedt om at vurdere kvaliteten af din kandidatuddannelse. 30. I hvilken grad vurderer du, at din kandidatuddannelse fra DTU samlet set: (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kan ikke vur-dere/ ved ikke Var af høj kvali-tet? Var præget af et godt studie-miljø? DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 109


Report
To see the actual publication please follow the link above