Page 110

Report

Levede op til dine forventnin-ger? Matcher de krav, der bliver stillet på ar-bejds- marke-det? 31. I hvilken grad vil du anbefale andre at læse til ingeniør på DTU? (Angiv kun ét svar) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kan ikke vurdere/ved ikke AFSLUTTENDE I forbindelse med undersøgelsen gennemfører vi en række interview med arbejdsgivere for at un-dersøge, hvordan de oplever dimittender fra DTU. Må vi evt. kontakte en person fra dit arbejde, der har erfaring med ledelse af nyuddannede dimit-tender fra DTU? Interviewet kommer ikke til at handle om dig specifikt, men om DTU’s kandidater generelt. Interviewet gennemføres af Damvad Analytics. 110 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM


Report
To see the actual publication please follow the link above