Page 114

Report

o Hvor stærke vurderer I/du DTU-kandidatens generelle ingeniørfaglige kompetencer? o Er det let for DTU-kandidaten at anvende sine generelle ingeniørfaglige kompetencer direkte i jobbet? (Kræver det en ”oversættelse”/tilpasning af kompetencerne, før de er anvendelige?)  Hvordan skaber kandidatens ingeniørfaglige kompetencer værdi i jeres/din organisation?  Hvilke kernefaglige kompetencer efterspørger I/du, når I/du ansætter en kandidat fra DTU? o Hvor stærke vurderer I/du DTU-kandidatens kernefaglige kompetencer? o Er det let for DTU-kandidaten at anvende sine kernefaglige kompetencer direkte i jobbet? (Kræver det en ”oversættelse”/tilpasning af kompetencerne, før de er anvendelige?)  Hvordan skaber kandidatens kernefaglige kompetencer værdi i jeres/din organisation?  Hvilke personlige kompetencer efterspørger I/du, når I/du ansætter en kandidat fra DTU? o Hvilke personlige kompetencer værdsætter I/du hos kandidaten fra DTU?  Med udgangspunkt i ovennævnte, hvordan mener I/du, at civilingeniører/dimittender fra DTU lever op til jeres forventninger og behov? (hvis ikke tidligere besvaret)  Er der nogen relevante kompetencer, som kandidaten fra DTU ikke har opnået gennem sin kandidat-uddannelse, I efterspørger?  Oplever I/du en forskel i de kompetencer, som civilingeniører uddannet på DTU inden for de seneste 2-4 år opnår, og civilingeniører uddannet for flere år siden opnåede? Hvis ja, hvilken?  Hvordan oplever I/du balancen mellem generelle ingeniørfaglige kompetencer, kernefaglige og per-sonlige kompetencer hos DTU-kandidaten? (hvis ikke tidligere besvaret) 12.3 Udviklingstendenser i branchen  Hvad er de mest fremtrædende udviklingstendenser i jeres/din branche?  Hvordan påvirker disse udviklingstendenser de kompetencer, I efterspørger fra jeres medarbejdere, ift. eks. viden, faglig ekspertise og uddannelse? o Har jeres behov ændret sig over de seneste år? 114 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM


Report
To see the actual publication please follow the link above