Page 115

Report

12.4 3. Fokus i DTU-kandidatuddannelserne  I hvilken grad mener I/du, at dimittenderne skal have opnået projektlederkompetencer i deres kandi-datuddannelse, samt eks. viden om økonomi, ledelse og organisering? o I hvilken grad mener du, at det er DTU’s/uddannelsesinstitutionens ansvar at oplære kandi-daterne heri?  Hvad betyder kandidatspecialets fokus for kandidatens mulighed for at blive ansat hos jer/dig? o Har I/du indgået i samarbejde med studerende ift. specialer? o Hvis ikke, hvad vil der skulle til for at indgå i et samarbejde om specialer? o Mener I/du, at flere specialer skal skrives i samarbejde med branchen/virksomheder?  Efterspørger I primært kandidatuddannede eller ph.d.-kandidater? o Ca. 1/4 af alle dimittender (civilingeniører) fra DTU tager efterfølgende en ph.d. Har jeres præference for at ansætte dimittender med en kandidatgrad og ph.d.er ændret sig over de seneste år? Hvordan? o Vil jeres præferencer ændre sig fremadrettet? o Hvad er den evt. merværdi for jer ved at ansætte en ph.d. vs. en dimittend med en kandidat-grad?  Har I/du idéer og forslag til, hvad DTU yderligere kan gøre for at styrke sammenhængen mellem kan-didaternes opnåede kompetencer og de krav/forventninger, der er på arbejdsmarkedet? 12.5 4. Afsluttende spørgsmål  Har du afsluttende kommentarer til undersøgelsen? DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 115


Report
To see the actual publication please follow the link above