Page 16

Report

3.2 Beskæftigelse og ledighed Beskæftigelse og ledighed er centrale parametre, som alle uddannelser bliver målt på. Til dette formål er registerdata fra Danmarks Statistik det bedst til-gængelige datamateriale, da det tegner et objektivt billede af, hvad dimittenderne laver uge for uge efter dimission9. FIGUR 3.1 Udvikling i dimittendernes arbejdsmarkedsstatus i Danmark (kvartaler efter dimission) Job Ledig Uddannelse Andet 8% 10% 11% 12% 14% 7% 2% 1% 1% 0% 30% 55% 21% 67% 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 6. kvartal 9 Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase, DREAM, anvendes til at be-lyse dimittendernes overgang til arbejdsmarkedet. DREAM viser på uge-basis, om en person har modtaget supplerende offentlig understøttelse. Såfremt en person ikke er angivet som modtager af supplerende offentlig understøttelse og ikke er flyttet ud af landet, antages personen at være i beskæftigelse. Der er således i realiteten tale om en beregning af varighed i ledighed, uddannelse og/eller øvrigt, før dimittenden får job eller er selv-forsørgende. I beregningen tages der højde for den typiske karensperiode Figur 3.1 viser udviklingen i dimittendernes arbejds-markedsstatus 15% 13% 9% 72% 74% 77% 16 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM i Danmark opdelt på fire kategorier. Kategorien ”andet” dækker bl.a. over udrejste dimit-tender, dimittender på barsel eller orlov og langtids-sygemeldte dimittender. Som det fremgår, kommer flere dimittender i job for hvert kvartal, der går efter endt uddannelse10. Til-svarende falder andelen af ledige11. Efter et år er 13 pct. af dimittenderne ledige, og efter halvandet år er på fire uger, der indebærer, at mange dimittender først modtager dag-penge fire uger efter dimission og altså ikke er i beskæftigelse i denne periode. 10 Det skal understreges, at der er tale om andelen af samtlige dimittender, der er i job og ikke beskæftigelsesgraden (andelen af dimitender, der står til rådighed for arbejdsmarkedet og er i job). Sidstnævte andel vil være højere, men er ikke tilgængeligt historisk for alle årgange. 11 Man er ledig, hvis man er arbejdsmarkedsparat kontanthjælpsmodtager, arbejdsmarkedsparat uddannelseshjælpsmodtager eller dagpengemodta-ger. Kilde: DAMVAD Analytics 2015 Note: Følgende registre er benyttet: KOTO, BEF, UDDA og DREAM, N=2.374 (årgange 2003, 2008 og 2012)


Report
To see the actual publication please follow the link above