Page 24

Report

Registerdataene viser, at den gennemsnitlige start-løn for en dimittend fra DTU er 32.810 kr. Efter ti år på arbejdsmarkedet er lønnen steget med over 16.000 kr. til 49.029 kr. i gennemsnitsløn. Over den tiårige periode er lønnen altså steget med 49 pct. fra udgangspunktet. I figur 3.10 er dimittendernes medianløn også plottet ind. Medianen er medtaget, da det er et parameter, som er mindre outliersensitivt end gennemsnittet, og som derfor ikke påvirkes uforholdsmæssig me-get af enkeltpersoner med særlig høje lønninger. Udviklingen i medianlønnen er som ventet mere moderat, navnlig på mellemlang og lang sigt. Det vidner om, at der er en mindre gruppe dimittender, der oplever særlig høje lønstigninger seks til ti år ef-ter dimission. Efter ti år er der over 5.000 kroner i FIGUR 3.10 Lønudvikling over en periode på 8 år efter dimission (2014-priser) 55.000,0 50.000,0 45.000,0 40.000,0 35.000,0 30.000,0 25.000,0 1 6 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 DDK pr. måned Måneder efter dimission Kilde: DAMVAD Analytics 2015, Følgende registre er anvendt: KOTO, BFL, Forbrugerprisindeks fra Danmarks Statistik (PRIS61) Note: Løbende N 19 Hvis dimittenden har flere ansættelser på nedslagstidspunktet, anven-des ansættelsen med det højeste antal løntimer. forskel mellem gennemsnitslønnen og medianløn-nen. 3.8 Geografi Figur 3.11 viser, hvor i landet dimittenderne finder job19. Her fremgår det, at langt størstedelen finder job i Københavnsområdet, mens denne andel falder hhv. fem og ti år efter dimission. Her sker der en bevægelse mod specielt Region Sjælland og Re-gion Syddanmark. Der er ingen markante forskelle på, hvor danske og udenlandske dimittender finder job i Danmark. 75,8 pct. af dimittenderne arbejder i samme kom-mune, som de bor i, fem år efter dimission. DTU’s hjemkommune, Lyngby-Taarbæk, er den største 24 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM Gennemsnit Median


Report
To see the actual publication please follow the link above