Page 26

Report

Der er ikke nogen markante forskelle mellem dan-ske og udenlandske dimittender, hvad angår stør-relsen på deres arbejdsplads. Blandt de dimitten-der, der har skiftet arbejde, er der en svag tendens til, at de arbejder på større arbejdspladser. Den fulde fordeling for dimittender, der har skiftet ar-bejde, findes i bilag 1. 26 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM


Report
To see the actual publication please follow the link above