Page 29

Report

Figur 4.2 Hvornår begyndte du at overveje, hvilket job din uddannelse skulle føre til? 48% 36% 11% 4% Kilde: Dimittend-survey gennemført af DAMVAD Analytics okt.-nov. 2015 Note: N=1.412 2% Der er ingen større forskelle mellem de danske og de udenlandske dimittender på dette parameter. 4.3 Årsager til ledighed De medvirkende dimittender, som på survey-lance-ringstidspunktet var ledige, er blevet stillet et spørgsmål angående deres vurdering af årsagen til deres beskæftigelsessituation. De ledige dimitten-der angiver primært to årsager, til trods for at de har haft mulighed for at angive så mange, de ønskede. Den ene årsag, som 26 af de ledige har angivet, er, at der er stor konkurrence om de jobs, de søger. Den anden årsag, som 27 har angivet, er, at de har manglet relevant erhvervserfaring for at komme i betragtning til jobbet. Derudover er der en lang række andre årsager, som er listet i figur 4.3. FIGUR 4.3 Ledige dimittenders vurdering af årsager til arbejds-løshed (Mulighed for multiple svar) 1 4 4 3 10 9 8 7 7 7 27 26 Jeg mangler relevant erhvervserfaring Der er stor konkurrence om de jobs, jeg søger Min uddannelse har ikke rustet mig godt nok til et fremtidigt arbejde Der bliver ikke slået jobs op, der matcher mine kompetencer Jeg ønsker ikke at flytte efter jobbene Jeg afventer svar på en ansøgning/samtale Jeg er ikke god nok til at gå til jobsamtaler Jeg er ikke god nok til at skrive ansøgninger Ved ikke/ husker ikke Graviditet/barsel eller manglende børnepasningsmuligheder Jeg afventer svar/igangsættelse af ph.d.- forløb Der har ikke været et job, jeg har været intereseret i at søge Kilde: Dimittend-survey gennemført af DAMVAD Analytics i okt.-nov. 2015 Note: N=40. Bemærk, at figuren er opgjort i antal besvarelser og ikke pro-centfordeling af hensyn til et lille antal besvarelser DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 29


Report
To see the actual publication please follow the link above