Page 32

Report

16 pct. har fundet et job uden for deres kandidatud-dannelses typiske ansættelsesområde. Der er ingen markante forskelle mellem danske og udenlandske dimittender ift. sammenhængen mel-lem uddannelse og job. FIGUR 4.6 Hvordan hænger din kandidatuddannelse sammen med dit første job? 24% 60% 16% Direkte forlængelse af mit speciale Inden for min kandidatuddannelses typiske ansættelsesområde Uden for min kandidatuddannelses typiske ansættelsesområde Kilde: Dimittend-survey gennemført af DAMVAD Analytics i okt.-nov. 2015 Note: N=1.412 4.6 Udslagsgivende faktorer for valg af dimit-tend/ kandidat til jobbet Som en del af surveyen er dimittenderne blevet bedt om at vurdere, hvor stor betydning en række fakto-rer havde for, at de fik deres første arbejde. Resul-taterne er afbilledet i figur 4.7 nedenfor. Aftagerne er i lighed hermed blevet spurgt ind til, hvad de læg-ger vægt på, når de ansætter nyuddannede fra fx DTU (ud over de faglige kompetencer, som uddy-bes i kapitel 5). I de følgende underafsnit udvælges udvalgte fakto-rer, som både dimittender og aftagere peger på som væsentlige faktorer for udvælgelsen af den rette kandidat (dimittenden selv) til jobbet. 32 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM


Report
To see the actual publication please follow the link above