Page 35

Report

4.6.5 Kandidatspecialets emne har kun betyd-ning for udvalgte aftagere 27 pct. af dimittenderne mener, at deres speciale-emne har haft betydning for valg af dem til jobbet. Der tegner sig til gengæld ikke noget entydigt bil-lede af aftagernes vurdering af emnevalg i kandidat-specialet. Flere aftagere udtrykker, at et relevant speciale er en fordel, men ikke afgørende for at blive ansat hos dem. En aftager formulerer det således: ”Vi skeler til specialet, og hvad de har lavet, men det er ikke nødvendigvis udslagsgivende. Vi rekrutterer typisk, inden de er færdige. Det er vigtigt, at de laver noget, de går op i. Hvis de laver noget spot on, så er det super interessant.” (Aftager, Konsulentbranchen) Flere aftagere udtrykker dog, at det sjældent er et perfekt match mellem specialet og de arbejdsopga-ver, som dimittenden skal varetage. Forklaringen er ifølge flere aftagere, at specialet ofte er inden for et fagligt specifikt og afgrænset område, som sjældent matcher deres kommercielle fokus 100 pct. Af den grund spiller specialet således ikke en central rolle i ansættelsen, men det er rettere relevant for afta-gerne, hvordan dimittenden har arbejdet med pro-cessen gennem specialeforløbet. For nogle få aftagere betyder specialets faglige ind-hold dog meget, og de orienterer sig meget heri på forhånd, fordi de ønsker at gøre brug af dimittender-nes viden og erfaring fra specialet i stillingen. Måske ikke overraskende skeler aftagere, der ansætter til forskningsstillinger eller FoU-afdelinger, særligt til dimittendernes fokus i specialet. DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 35


Report
To see the actual publication please follow the link above