Page 38

Report

”Han har baggrundsviden, kan det med systemana-lyser og er god til at regne. Og det vil sige, at han giver os en kompetence, ved at han kan lave store analyser hurtigt, som vi ikke selv kan. Han er en god arbejdskraft, fordi han kan det nødvendige analyse-arbejde og kender de store begreber i de her store programmer.” (Aftager, Konsulentbranchen) Dimittendernes evne hertil baserer sig, ifølge afta-gerne, i høj grad på deres generelle ingeniørfaglige kompetencer og tekniske forståelse, som gør dem i stand til selvstændigt at afkode arbejdsopgavernes kompleksitet og finde frem til værdifulde og løn-somme løsninger og resultater. 38 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM


Report
To see the actual publication please follow the link above