Page 4

Report

Indhold 1 Indledning, undersøgelsesdesign og læsevejledning 8 1.1 Undersøgelsens målgruppe 8 1.2 Undersøgelseselementer og metoder 8 1.3 Datagrundlaget fra survey og registerdata 9 1.4 Læsevejledning 10 2 Sammenfatning 11 2.1 Hvad karakteriserer DTU’s kandidater (i tal)? 11 2.2 Hvad lægger aftagerne vægt på ved ansættelsen af en dimittend? 11 2.3 Dimittenderne har efterspurgte kompetencer 12 2.4 Dimittenderne har via udlandsophold fået internationalt udsyn 12 2.5 Kvalitet og relevans er i højsæde i kandidatuddannelserne 13 2.6 Sammenligning med 2012-resultater 13 3 Dimittendernes arbejdsmarked 15 3.1 Kort om dimittenderne 15 3.2 Beskæftigelse og ledighed 16 3.3 Hvordan er dimittenderne tilknyttet arbejdsmarkedet? 18 3.4 Fra job til job 19 3.5 Selvstændige 20 3.6 Branche og sektor 20 3.6.1 Brancheopdeling 21 3.6.2 Branchemobilitet 23 3.7 Hvor meget tjener en dimittend? 23 3.8 Geografi 24 3.9 Store virksomheder tager flest dimittender 25 4 Overgang fra uddannelse til arbejdsmarked 27 4.1 Jobfunktion 27 4.2 Overvejelser om, hvad kandidatuddannelse skal føre til 28 4.3 Årsager til ledighed 29 4.4 Vejen til første job 30 4.4.1 85 pct. har job inden for de første seks måneder 30 4.4.2 Dimittenderne finder arbejde gennem stillingsopslag og faglige netværk 31 4.5 Sammenhæng mellem uddannelse og job 31 4.6 Udslagsgivende faktorer for valg af dimittend/kandidat til jobbet 32 4.6.1 Dimittendernes kompetencer betyder meget for valg af kandidat 33 4.6.2 Aftagerne skeler meget til karakterer 34 4.6.3 Samarbejde om speciale eller projekt er en rekrutteringskanal 34 4.6.4 Praksis- og erhvervserfaring via fx studiejob tillægges betydning 34 4.6.5 Kandidatspecialets emne har kun betydning for udvalgte aftagere 35 4 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM


Report
To see the actual publication please follow the link above