Page 5

Report

5 Dimittendernes kompetencer og værdiskabelse 36 5.1 Det tredelte kompetencebegreb 36 5.2 Generelle ingeniørfaglige kompetencer 36 5.2.1 Gode evner til at analysere og anvende viden til løsning af problemstillinger 37 5.2.2 I stand til at løse tekniske problemstillinger ved at kombinere faglige elementer og anvende viden på nye og kreative måder 39 5.2.3 Halvdelen mener, at de kan vurdere faglige løsninger ud fra et bæredygtighedsperspektiv 40 5.2.4 Efterspørgsel efter større forretningsforståelse 41 5.2.5 Dimittender savner mere projektledelse, mens aftagerne er todelte 42 5.2.6 Dimittenderne kan anvende forskning til at udvikle idéer 43 5.3 Kernefaglige kompetencer 44 5.4 Personlige og sociale kompetencer 45 5.4.1 Gode engelske sprogkundskaber 45 5.4.2 Vigtigheden af gode samarbejdsevner 46 5.4.3 Dimittenderne efterspørger bedre mundtlige formidlingsevner 47 5.4.4 Gode til at afgrænse komplekse problemstillinger 48 5.4.5 Dimittenderne er gode til at tage ansvar for egen faglig udvikling 49 5.4.6 Efterspurgte personlige og sociale færdigheder 49 5.5 Dimittenderne oplever en tilpas vægtning af kompetencer i kandidatuddannelsen 50 5.5.1 Aftagerne er delte på spørgsmålet om den rette vægtning af kompetencer 50 5.6 De fire jobtyper – et gensyn fra 2012 52 5.6.1 Efterspørgsel efter den (ingeniørfaglige) generalist 52 5.6.2 Efterspørgsel efter den ingeniørfaglige specialist og forskeren 52 5.7 Efterspørgsel efter kandidater vs. ph.d.-kandidater 53 6 Internationalisering 54 6.1 En fjerdedel af dimittenderne er på udveksling 54 6.2 Faglig værdi af udveksling er et bredt udsyn og forståelse for forskellige faglige problemstillinger 54 6.3 Udveksling har i høj grad påvirket dimittendernes personlige udvikling 55 6.4 Fordele ved at studere i udlandet 55 6.4.1 Aftagerne fremhæver en større kulturforståelse, sprogegenskaber og evne til at samarbejde på tværs af kulturelle skel 56 6.5 DTU er et internationalt orienteret universitet – ifølge dimittenderne 58 6.6 Dimittenderne har opnået mundtlige og skriftlige fremmedsproglige kompetencer 58 6.7 Dimittender, som rejser ud af Danmark 60 7 Samlet vurdering af uddannelsen 63 7.1 DTU’s uddannelser er af høj kvalitet 63 7.2 Godt studiemiljø på DTU 64 7.3 Uddannelserne lever op til dimittendernes forventninger 64 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 5


Report
To see the actual publication please follow the link above