Page 53

Report

Eksempler på den ingeniørfaglige specialists job-funktioner:  En biokemiker, der forsker i og udvikler medicin eller andre former for ydelser på mikroniveau (eks. Novozymes og Novo Nordisk).  En softwareprogrammør, der arbejder ud fra en digital eller elektronisk platform (fx GoBike og Momondo). Eksempel på forskerens jobfunktioner:  En ph.d.-kandidat eller forsker på DTU eller en anden forskningsinstitution, der forsker inden for et særligt kernefagligt område (fx DTU). 5.7 Efterspørgsel efter kandidater vs. ph.d.- kandidater Aftagerne er blevet bedt om at uddybe deres efter-spørgsel efter kandidater (civilingeniører) vs. ph.d.- kandidater. Vi oplever, at det især er de forsknings-tunge aftagere/virksomheder og ift. ansættelser til forskerstillinger, at aftagerne sætter det som et krav, at kandidaten har en ph.d.-grad, fordi de har en stærkere faglig specialisering. ”To ud af tre ansatte i min FoU-afdeling er ph.d.er. De har specialiseret sig i noget, der er relevant for vores afdeling. I produktionsafdelingen er det mere kandidater, de ansætter. Den dygtige kandidat fås først efter et ph.d.-studie.” (Aftager, Medicobranchen) Ph.d.ernes faglige viden er for flere aftagere væ-sentlig til at supplere eller ”lukke” nogle faglige hul-ler på arbejdspladsen, hvor de nuværende medar-bejdere ikke har denne specifikke faglige indsigt. I den sammenhæng er det af betydning, at kandida-ten har brugt yderligere tre år på at fordybe sig fag-ligt på et specifikt fagområde gennem sin ph.d. ”Jeg synes, de er gode! Og vi kan rigtig godt lide at ansætte ph.d.er af to hovedårsager: 1) De har endnu mere af det, vi talte om ift. den akademiske dybde. De er vant til ikke bare at gøre det, der står i lærebogen. De går ud over deres fag på den måde. Mere modnede akademisk. 2) Branding-effekt: Vi sælger mennesker, og der er tillid til blandt deres kunder ph.d.er fra DTU…” (Aftager, Konsulentbranchen) Andre aftagere vælger primært at ansætte kandida-ter frem for ph.d.-kandidater. Den primære årsag er, at aftagerne ikke har samme ”behov” for den faglige specialisering og viden, som en ph.d.er har tilegnet sig. Aftagerne har svært ved at anvende ph.d.-kan-didatens faglige specialisering til fulde, hvilket de mener er utilfredsstillende for den ansatte ph.d.- kandidat. DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 53


Report
To see the actual publication please follow the link above