Page 55

Report

FIGUR 6.2 I hvilken grad har dit udlandsophold påvirket din fag-lige udvikling? 43% 40% 16% 1% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kilde: Dimittend-survey gennemført af DAMVAD Analytics i okt.-nov. 2015 Note: N=331 6.3 Udveksling har i høj grad påvirket dimit-tendernes personlige udvikling 98 pct. af alle dimittender har haft personlig værdi af at være på udveksling. Hele 84 % vurderer, at dette gælder i høj grad. FIGUR 6.3 I hvilken grad har dit udlandsophold påvirket din personlige udvikling? 84% 14% 3% I høj grad I nogen grad I mindre grad Kilde: Dimittend-survey gennemført af DAMVAD Analytics i okt.-nov. 2015 Note: N=331 I de åbne besvarelser fremgår det ligeledes, at di-mittenderne har oplevet stor personlig udvikling ved at være på udlandsophold. En dimittend fremhæver, hvordan udvekslingen har givet ”personlig ballast i form af øget selvstændighed, gode sociale evner og mod på store udfordringer”. I forlængelse heraf vurderer en dimittend, at ud-vekslingen har givet ham vigtige personlige kompe-tencer: (Udlandsopholdet har udviklet) ”evnen til at tage ejerskab for egen udvikling. DTU er en tryg kravle-gård, hvor alt det faglige tillæres på højt, højt niveau. Men personlig udvikling er der ikke fokus på – ud-landsophold fremtvinger en personlig udvikling. Jeg modnede mere på et halvt år i Singapore, end jeg gjorde på 5 år på DTU.” Især de personlige kompetencer værdsættes også af aftagerne. Flere aftagere udtrykker vigtigheden af at have set verden og udfordret sig selv: (Et udlandsophold) ”viser initiativ og selvstændig-hed, og at man har haft berøring med andre kultu-rer. Det er en stor fordel” (Aftager, Medicobranchen) ”Det vækker da interesse, hvis man har været i ud-landet, det siger noget om, at man kan arrangere noget for sig selv og ikke er bundet til mors kød-gryder. Det er interessant, fordi det siger noget om personen.” (Aftager, Produktionsbranchen) 6.4 Fordele ved at studere i udlandet I undersøgelsen er dimittenderne i et åbent tekstbe-svarelsesfelt blevet spurgt ind til, hvilke fordele de har oplevet ved at studere i udlandet. Ud over de tidligere illustrerede pointer, herunder adgang til nye fag, nye faglige tilgange til problemstillinger og per- DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 55


Report
To see the actual publication please follow the link above