Page 57

Report

”Jeg har den oplevelse, at dem, der kommer med det et udvekslingsophold, det har mere været for at få en på opleveren. Det ville være fantastisk, hvis de studerende tog ud og fik en kompetence med, som er en styrke i det land, fx på et amerikansk uni-versitetet, men det er ikke min oplevelse. Et halvt år i Portugal eller Frankrig, det giver jeg ikke så meget for.” (Aftager, Forsyningsbranchen) ”Dimittenderne skal kunne arbejde i en global sam-menhæng, men jeg synes ikke, at udlandsopholdet er afgørende. Det kan være lige så kvalificerende at gøre andre ting. Det viser noget vilje og drive at tage på udveksling, men det kan man også vise på andre måder, fx elitesport.” (Aftager, Medicobranchen) Interviewene viser således forskellige holdninger til vigtigheden af udvekslingsophold blandt aftagerne. For en stor del af aftagerne viser det at have været på et udlandsophold gåpåmod, selvstændighed og personlig styrke, og det fremhæves, at et udlands-ophold giver vigtige kompetencer. Andre ser ud-landsophold som et plus, men ikke et must. Endelig er der nogle, som tillægger udlandsophold mindre eller ingen værdi. Det skal imidlertid påpeges, at hvorvidt aftagerne vurderer de tilegnede internationale kompetencer ved et udlandsophold som værende brugbare, også i høj grad afhænger af den pågældende virksom-heds størrelse, arbejdssprog, internationale oriente-ring m.m. DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 57


Report
To see the actual publication please follow the link above