Page 6

Report

7.4 Uddannelsen matcher kravene på arbejdsmarkedet 64 7.4.1 Dimittenderne har let ved at håndtere overgangen til arbejdsmarkedet 65 7.5 97 pct. anbefaler DTU til andre 65 7.6 DTU-kandidat vs. kandidat fra en anden uddannelsesinstitution 66 8 Metode og datagrundlag 67 8.1 Analyse af registerdata 67 8.1.1 Registerpopulation 67 8.1.2 Anvendte registre 68 8.2 Spørgeskemaundersøgelse (survey) 69 8.2.1 Udvikling af spørgeskema 69 8.2.2 Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen 69 8.2.3 Udsendelse af online survey 69 8.2.4 Udsendelse af invitation per post 69 8.2.5 Svarprocent og brug af ufuldstændige besvarelser 70 8.2.6 Ufuldstændige besvarelser 70 8.2.7 Repræsentativitetsanalyse 70 8.3 Kvalitative interview 71 8.3.1 Interviewguide og rekruttering 71 8.3.2 De medvirkende aftagere 72 8.3.3 Databehandling 72 9 Bilag 1, Tabeller og figurer, survey 74 9.1 Tabeller og figurer, der ikke er medtaget i ovenstående kapitler 74 9.2 Relevante opdelinger mellem danske og udenlandske dimittenders besvarelser 80 10 Bilag 2: Tabeller og figurer, registeranalyse 85 10.1 Tabeller og figurer, der ikke er medtaget i ovenstående kapitler 85 11 Bilag 3: Spørgeskema 87 12 Bilag 4, Interviewguide til aftagerinterview 113 12.1 Introduktion 113 12.1.1 Baggrundsoplysninger om arbejdspladsen 113 12.2 Efterspørgsel og vurdering af kompetencer 113 12.3 Udviklingstendenser i branchen 114 12.4 3. Fokus i DTU-kandidatuddannelserne 115 12.5 4. Afsluttende spørgsmål 115 13 Bilag 5, kodebog, kodning af aftagerinterview 116 6 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM


Report
To see the actual publication please follow the link above