Page 62

Report

FIGUR 6.8 Andel udenlandske og danske dimittender, der er rejst til udlandet t.o.m. primo 2015, fordelt på årgang 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Kilde: DAMVAD Analytics 2015. Følgende registre er benyttet: KOTO, BEF, VNDS, DREAM Note: N=272 (udenlandsk) Omvendt ses det i figur 6.9, at de udenlanske dimit-tender, der er udrejst en eller flere gange mellem deres dimission og primo 2015, typisk bliver kortere tid i Danmark før deres første udrejse23. Det samme gør sig gældende for danske dimitittender, men her er tendensen mindre udtalt. Hvorimod andelen af udrejste udenlandske dimittender, der bliver mindst et halvt år falder med 64 pct. (fra 70,5 pct. til 25,7 pct.), falder den tilsvarende andel af udrejste dan-ske dimittender med 38 pct. (fra 92,4 pct. i 2003 til 57,1 pct. i 2012). 23 Igen kan billedet være påvirket af, at udenlandske dimittender fra 2012, der vælger at rejse ud senere end 3 år efter dimissionsdato, ikke vil fremgå af beregningen. FIGUR 6.9 Udvikling i andel udrejste udenlandske dimittender, der bliver mindst ½, 1 og 3 år før første udrejse (år-gang) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 62 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM Kilde: DAMVAD Analytics 2015. Følgende registre er benyttet: KOTO, BEF, VNDS, DREAM Note: N=272 62,9% 45,4% 42,6% 17,8% 13,0% 9,0% 0% 2003 2008 2012 Udenlandsk Dansk 0% 1/2 år 1 år 3 år 2003 2008 2012


Report
To see the actual publication please follow the link above