Page 68

Report

8.1.2 Anvendte registre Datagrundlaget for registeranalysen består i en samkørsel af flere registre samt DTU’s egne admi-nistrative data. Registret fra KOTO-uddannelsesstatistikken er så-ledes sammenkørt med befolkningsregistret (BEF), vandringsregistret (VNDS), e-indkomstregistret (BFL) den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) samt DREAM, hvilket er data fra Arbejdsmar-kedsstyrelsen. FIGUR 8.1 Datagrundlag for registeranalysen 68 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM


Report
To see the actual publication please follow the link above