Page 74

Report

9 Bilag 1, Tabeller og figurer, survey 9.1 Tabeller og figurer, der ikke er medtaget i ovenstående kapitler FIGUR 9.1 Fordeling mellem danske og udenlandske dimittender 69% 31% 74 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM Kilde: DAMVAD Analytics 2015, Dimittend-survey gennemført af DAMVAD Analytics i okt.-nov. 2015 Note: N=1.452 Dansk International


Report
To see the actual publication please follow the link above