Page 78

Report

FIGUR 9.6 Hvilken branche var du ansat i i dit første job? 3,54% 1,98% 1,84% 2,20% 0,78% Vandforsyning, kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand Transport og godshåndtering Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger Råstofudvinding Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring Offentlig forvaltning, forsvar og socialsikring Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Information og kommunikation Fremstillingsvirksomhed (herunder fremstilling inden for kemisk/biotekområde og medico) Engroshandel og detailhandel, reparation af motorkøretøjer og motorcykler El-, gas- og fjernvarmeforsyning Ekstraterritoriale organisationer og organer (FN, Bygge- og anlægsvirksomhed Andre serviceydelser Administrative tjenesteydelser og 78 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM Kilde: DAMVAD Analytics 2015, Dimittend-survey gennemført af DAMVAD Analytics i okt.-nov. 2015 Note: N=1.412 21,67% 2,34% 12,46% 0,21% 5,67% 0,50% 20,25% 10,69% 0,92% 4,39% 1,84% 5,52% 3,19% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% hjælpetjenester Andet NATO, OECD m.m.) Undervisning


Report
To see the actual publication please follow the link above