Page 79

Report

FIGUR 9.7 Hvilken branche er du ansat i i dit nuværende job? 2,65% 4,77% 4,51% 2,92% 0,27% 1,59% 1,86% 0,27% 0,53% 0,27% 0,27% 5,31% 4,24% 2,65% 0,53% 12,73% 9,81% Vandforsyning, kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand Undervisning Transport og godshåndtering Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger Råstofudvinding Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring Offentlig forvaltning, forsvar og socialsikring Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Kultur, forlystelser og sport Information og kommunikation Fremstillingsvirksomhed (herunder fremstilling inden for kemisk/biotekområde og medico) Engroshandel og detailhandel, reparation af motorkøretøjer og motorcykler El-, gas- og fjernvarmeforsyning Ekstraterritoriale organisationer og organer (FN, NATO, OECD m.m.) Bygge- og anlægsvirksomhed Andre serviceydelser Andet Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% Kilde: DAMVAD Analytics 2015, Dimittend-survey gennemført af DAMVAD Analytics i okt.-nov. 2015 Note: N=377 19,63% 25,20% DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 79


Report
To see the actual publication please follow the link above