Page 83

Report

FIGUR 9.11 Arbejdspladsens størrelse opdelt på danske og udenlandske dimittender 6,01% 12,81% 13,51% 12,11% 51,45% 4,10% 8,96% 14,53% 11,62% 1-9 10-49 200-500 50-199 Flere end 500 Ved ikke/Ingen ansatte i Danmark 1-9 10-49 Dansk Udenlandsk Kilde: DAMVAD Analytics 2015, Dimittend-survey gennemført af DAMVAD Analytics i okt.-nov. 2015 Note: N=1.412 14,29% 45,76% 4,84% 200-500 50-199 Flere end 500 Ved ikke/Ingen ansatte i Danmark DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 83


Report
To see the actual publication please follow the link above