Page 84

Report

84 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM FIGUR 9.12 Hvor lang tid tog det, før du fandt dit første arbejde? Opdelt på danske og udenlandske dimittender Kilde: DAMVAD Analytics 2015, Dimittend-survey gennemført af DAMVAD Analytics i okt.-nov. 2015 Note: N=1.412 45,25% 29,53% 15,22% 6,81% 1,80% 1,40% 38,26% 26,88% 15,50% 12,11% 3,87% 3,39% Jeg blev ansat, inden jeg var færdig med kandidatuddannelsen Under 3 måneder efter kandidatuddannelsens afslutning 3-6 måneder efter kandidatuddannelsens afslutning 7-11 måneder efter kandidatuddannelsens afslutning 1 – 1½ år efter kandidatuddannelsens afslutning Mere end 1½ år efter kandidatuddannelsens afslutning Jeg blev ansat, inden jeg var færdig med kandidatuddannelsen Under 3 måneder efter kandidatuddannelsens afslutning 3-6 måneder efter kandidatuddannelsens afslutning 7-11 måneder efter kandidatuddannelsens afslutning 1 – 1½ år efter kandidatuddannelsens afslutning Mere end 1½ år efter kandidatuddannelsens afslutning Dansk Udenlandsk


Report
To see the actual publication please follow the link above