Page 85

Report

10 Bilag 2: Tabeller og figurer, registeranalyse 10.1 Tabeller og figurer, der ikke er medtaget i ovenstående kapitler FIGUR 10.1 Dimittenders beskæftigelse, ledighed mv. over tid 62% 72% Job Ledig Uddannelse Andet 79% 80% 36% 50% 54% 32% 22% 16% 14% 24% 18% 3% 3% 4% 5% 6% 1% 1% 0% 23% 18% 27% 5% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Dansk Udenlandsk Kilde: DAMVAD Analytics 2015 Note: Følgende registre er benyttet: KOTO, BEF, UDDA og DREAM, N=2.374 (årgange 2003, 2008 og 2012) 55% 14% 30% 31% 12% 2% 1% DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 85


Report
To see the actual publication please follow the link above