Page 87

Report

11 Bilag 3: Spørgeskema Indledning Velkommen til Danmarks Tekniske Universitets (DTU) dimittendundersøgelse for den 2-årige kandidat-uddannelse. Som dimittend fra DTU besidder du værdifuld viden om DTU’s kandidatuddannelse og arbejdsmarkedet for ingeniører, og vi vil derfor sætte stor pris på, at du bruger 20-25 minutter på at besvare spørgeskemaet. Undersøgelsen gennemføres blandt samtlige dimittender, der dimitterede fra en kandidatuddannelse på DTU i perioden 2012-2014. Resultaterne af undersøgelsen vil blive brugt i den løbende udvikling af civil-ingeniøruddannelsen på DTU. Alle oplysninger i spørgeskemaet vil blive behandlet fortroligt og præsenteres i anonymiseret form. På forhånd tak for din deltagelse. OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER Spørgsmålene i dette afsnit handler om, hvornår og i hvilken grad du gjorde dig overvejelser om, hvilket job din kandidatuddannelse skulle føre til. 1. Hvornår begyndte du at gøre dig overvejelser om, hvilket job din kandidatuddannelse skulle føre til? (Angiv kun ét svar) Før kandidatuddannelsens start Undervejs i kandidatuddannelsen Umiddelbart inden jeg dimitterede Umiddelbart efter jeg dimitterede Ved ikke/husker ikke 2. I hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din kandidatuddannelse skulle føre til? DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 87


Report
To see the actual publication please follow the link above