Page 91

Report

Personlige Kompetencer (Det kan fx være evnen til at tage ansvar for egen faglig udvikling og lig-nende) Gode karakte-rer God ansøg-ning/ CV 6. Hvordan hænger/hang din kandidatuddannelse sammen med dit første job? (Angiv kun ét svar) Jobbet ligger i direkte forlængelse af mit speciale Jobbet ligger inden for min kandidatuddannelses typiske ansættelsesområde Jobbet ligger uden for min kandidatuddannelses typiske ansættelsesområde 7. Hvilken af de følgende udtalelser beskriver bedst din ansættelse i dit første job? (Angiv kun ét svar) Jeg er ansat i den private sektor Jeg er ansat i den offentlige sektor (men ikke som ph.d.-studerende) DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 91


Report
To see the actual publication please follow the link above