Page 93

Report

10. Hvor mange ansatte er der på den arbejdsplads i Danmark, du er/var ansat i i dit første job? (Angiv kun ét svar) 1-9 10-49 50-199 200-500 Flere end 500 Ved ikke 11. Hvilken jobfunktion(-er) varetager/varetog du i dit første job? (Angiv gerne flere svar) Fagspecifikke opgaver ift. uddannelsen (fx it, bygningskonstruktion m.m.) Planlægning Analyse Projektledelse Dokumentation Rådgivning Konsulentarbejde It-funktioner Produktudvikling/innovation Forskning Undervisning Produktion DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 93


Report
To see the actual publication please follow the link above