Page 96

Report

15. Hvordan er din ansættelsestype i dit nuværende job? (Angiv kun ét svar) Fast fuldtidsstilling Fast deltidsstilling Tidsbegrænset fuldtidsstilling, fx projektansættelse Tidsbegrænset deltidsstilling, fx projektansættelse Vikariat (fx barsel) Løntilskud Virksomhedspraktik Ved ikke/husker ikke 16. Hvor mange ansatte er der på din arbejdsplads i Danmark i dit nuværende job? (Angiv kun ét svar) 1-9 10-49 50-199 200-500 Flere end 500 Ved ikke 17. Hvilken jobfunktion(-er) varetager du i dit nuværende job? (Angiv gerne flere svar) Planlægning Analyse Projektledelse 96 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM


Report
To see the actual publication please follow the link above