Page 98

Report

18. Hvilken branche er du ansat i nu? (Angiv kun ét svar) Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofudvinding Fremstillingsvirksomhed (herunder fremstilling inden for kemisk/biotekområde og medico) El-, gas- og fjernvarmeforsyning Vandforsyning, kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand Bygge- og anlægsvirksomhed Engroshandel og detailhandel, reparation af motorkøretøjer og motorcykler Transport og godshåndtering Information og kommunikation Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester Offentlig forvaltning, forsvar og socialsikring Undervisning Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger Kultur, forlystelser og sport Andre serviceydelser Ekstraterritoriale organisationer og organer (FN, NATO, OECD m.m.) Andet 98 DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM


Report
To see the actual publication please follow the link above