Page 99

Report

KOMPETENCER I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række kompetencer ud fra følgende to parametre: • I hvilken grad vurderer du, at du gennem din kandidatuddannelse har tilegnet dig følgende kompetence? • I hvilken grad vurderer du, at denne kompetence er relevant på arbejdsmarkedet? Du vil blive spurgt ind til:  Generelle ingeniørkompetencer, som er fælles for alle kandidatretninger  Kernefaglige ingeniørkompetencer, der er specifikke for den kandidatretning, du har læst på  Personlige/sociale kompetencer GENERELLE INGENIØRKOMPETENCER Spørgsmålene i dette afsnit handler om, i hvilken grad du vurderer, du har tilegnet dig generelle ingeni-ørkompetencer på din kandidatuddannelse, og i hvilken grad du vurderer, at disse kompetencer er rele-vante på arbejdsmarkedet. Generelle ingeniørkompetencer er kompetencer, som alle kandidatstuderende forventes at have tilegnet sig på deres kandidatuddannelse. Det kan fx være evnen til at anvende teknisk-videnskabelige teorier og metoder 19. Tilegnelse af generelle ingeniørkompetencer på kandidatuddannelsen og relevans for arbejds-markedet (Sæt to kryds pr. udsagn, et for hver af de to parametre) I hvilken grad vurderer du, at du gennem din kandidatuddannelse har tilegnet dig følgende generelle ingeniørkompetencer? I hvilken grad vurderer du, at disse kompeten-cer er relevante på arbejdsmarkedet? I høj grad I nogen grad I min-dre grad Slet ikke Ved ikke I høj grad I nogen grad I min-dre grad Slet ikke Ved ikke Evnen til via analyse DIMITTEND- OG AFTAGERUNDERSØGELSE FOR DTU’S 2-ÅRIGE KANDIDATUDDANNELSE | DAMVAD.COM 99


Report
To see the actual publication please follow the link above