Page 12

DYNAMO_46

moderne samfund. Det nye er, at de seneste mange års enorme fremskridt inden for materialeforskningen gør os i stand til på atomar-, nano- og mikroskala at styre disse manipulationer i hidtil uhørt grad og skabe nye materialer med helt nye egenskaber. ”Det, vi kan med DanMAX, er at lave 3D-billeder og 3D-film af det indre af materialer og studere, hvordan de udvikler sig. Vi kan f.eks. se på en brændselscelle, hvad der sker med strukturerne inden i materialet under operationsbetingelser,” forklarer Henning Friis Poulsen og fortsætter: ”Når vi kan se, hvordan materialer opfører sig, bliver det nemmere at forstå dem. Og så bliver vi bedre til at opstille gode modeller for dem i computeren og simulere, hvordan de vil opføre sig i andre sammensætninger. Det vil speede processen mod at udvikle nye materialer op, for det går meget hurtigere end at lave forsøg i et laboratorium, som man gjorde, da man udviklede de materialer, vi er omgivet af i dag.” Henning Friis Poulsen, professor, DTU Fysik, hfpo@fysik.dtu.dk homogen masse. I virkeligheden består langt de fleste materialer af mange delelementer, der er kombineret og skaber det ensartede udtryk, der er synligt for vores øjne. Viden sætter fart i udviklingen Det er ikke noget nyt, at mennesker manipulerer med disse delelementer for at give materialerne nye egenskaber. Det er hele baggrunden for det At se det usynlige Centralt for forskningen på det store røntgenanlæg er, at forskerne bliver i stand til at se ting, som ellers usynlige. Med røntgenstråler med en bølgelængde på bare 0,01-1 nanometer kan man se, hvordan materialer er opbygget – helt ned til de enkelte molekyler og atomer. Det kan f.eks. være de mikroskopiske, fine korn, som metaller er bygget op af, eller sammensætningen af materialer til vindmøllevinger, batterier eller brændselsceller. Når man betragter materialer på den måde, bliver det tydeligt, at de har nogle grundlæggende strukturer tilfælles. De er jo f.eks. alle opbygget af atomer. Men ligesom med legoklodser kan man bygge meget komplicerede strukturer af disse – på mange længdeskalaer. Det er således en illusion, når vi ser det enkelte materiale som en Henning Friis Poulsen står i spidsen for DTU’s brobygning mellem danske virksomheder og faciliteterne i MAX IV og den nærliggende neutronkilde ESS. 12 TENA MATERIALEFORSKNING


DYNAMO_46
To see the actual publication please follow the link above