Page 16

DYNAMO_46

16 TEMA MATERIALEFORSKNING LINX MAX IV er en røntgen 15 virksomheder, to regioner, Dansk Industri og tre danske universiteter er gået sammen om at styrke den industrielle udnyttelse af to af verdens stærkeste anlæg til materialeforskning. ”Som virksomhed kan det nogle gange være svært at se mulighederne i så avancerede forskningsfaciliteter. Her kan vi som universitetsforskere hjælpe.” PRO F E S S O R H E N N I N G F R I I S P O U L S E N , DT U F Y S I K Det sker i projektet LINX – Linking Industry to Neutrons and X-rays (se faktaboks). Tetra Pak købte sin første røntgenkilde med henblik på kvalitetskontrol. Maskinen benyttes fortsat til det formål. De to øvrige indgår i udviklingsarbejdet. ”På få år har røntgentomografi flyttet sig fra at være noget, som folk omtalte som spændende og interessant, til at være en del af dagligdagen,” siger Eskil Andreasson. ”Vi sparer mange fysiske test, som vi tidligere var nødt til at lave, fordi vi kan tage vores CT-skanninger ind i simuleringer, så vi kan se virtuelt, hvordan ændringer i materialevalg, processer og design vil påvirke resultatet. På den måde kan vi slippe med færre fysiske test, som til gengæld er skarpere tilrettelagt, så de giver os større værdi.” LINX-samarbejdet skal føre virksomheden endnu længere. ”Vi er glade for vores egne røntgenmålinger, men de har den begrænsning, at de er øjebliksbilleder. Virkeligheden er jo ikke statisk, men dynamisk,” forklarer Eskil Andreasson. ”For at ’filme’ ændringerne i strukturen i den høje opløsning, som vi har brug for, er man nødt til at have større røntgenkilder. Det skridt har vi brug for, at DTU hjælper os med at tage.” Partnerskab over sundet Tetra Pak og DTU-forskerne har især kig på beamlinjen ’DanMAX’ (se faktaboksen side 11) ved MAX IV. ”Vi har fået forsøg udført ved forgængeren MAX II, men det har ikke været på regelmæssig basis. I fremtiden håber vi, at det kan blive en del af vores rutiner,” siger Eskil Andreasson. Selvom der endnu er et par år til indvielsen af DanMAX-linjen, er virksomheden ikke for tidligt ude, understreger han. altid være lidt tvivl om, hvorvidt prøveudskæringen har ændret struktur og andre egenskaber. Omvendt er fordelen ved røntgenstråling er, at man kan se egenskaberne i materialet udefra. Desuden forandrer man ikke prøven. Derfor kan man senere måle på den samme prøve igen.” Fra statisk til dynamisk Tetra Pak har selv tre røntgenapparater. Desuden har virksomheden for nylig indledt et samarbejde med DTU og en række andre danske forskningsinstitutioner og virksomheder. ”Røntgentomografi er relevant for alt vores udviklingsarbejde, formgivning af emballager, forbehandling, forarbejdning og valg af lukkemekanismer. Vi har kun set starten på det, teknologien kan hjælpe os med.” E S K I L A N D RE A S S O N , TEKNOLO G I S P E C I AL I S T, TE T R A PAK synkrotron, mens ESS (European Spallation Source) er en neutronkilde. Begge anlæg opføres i Lund, Sverige. Projektet, som har fået navnet LINX for ’Linking Industry to Neutrons and X-rays’, har et samlet budget på 78 mio. kr., hvoraf de 50 mio. kr. er bevilget af Innovationsfonden. Den resterende finansiering skaffes af deltagerne. Ud over DTU deltager Københavns Universitet og Aarhus Universitet. De medvirkende regioner er Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Virksomhederne er: Biomodics, CO-RO, CPH Inventures, Exruptive, Frichs Ecotech, Grundfos, LM Wind Power, Novo Nordisk, Novozymes, Rockwool, TEGnology, Tetra Pak (Sverige), Velux, Xnovo Technology og Aalborg Portland.


DYNAMO_46
To see the actual publication please follow the link above