Page 17

DYNAMO_46

DYNAMO 46 09 16 DTU 17 ”Det er klogt at afklare på forhånd, hvilke forsøg vi gerne vil have udført, og hvordan de forskellige eksperimenter skal rigges til.” MAX IV ligger netop i Lund ligesom et andet stort anlæg, neutronkilden ESS (European Spallation Source), som også er under opførelse. ”Det sker da, at vi bliver spurgt om, hvorfor vi har valgt at samarbejde med danske forskere, når nu anlæggene ligger i Lund. Det skyldes først og fremmest det gode ry, som forskerne på DTU har inden for feltet. Desuden er København jo meget tættere på os end f.eks. Stockholm,” siger Christel Andersson. Trygt at dele viden En sidegevinst er samarbejdet med de danske virksomheder i projektet. ”Selvom en virksomhed som f.eks. Velux arbejder med væsentligt større dimensioner, når den producerer sine vinduer, er der alligevel nogle grundlæggende problemstillinger omkring forarbejdning af kompositmaterialer, som vi har tilfælles,” siger Eskil Andreasson. ”Man skulle måske heller ikke tro, at Novo Nordisk og vi har fælles udfordringer, men faktisk benytter Novo Nordisk meget af den samme simuleringsteknologi som os. På den måde fungerer LINX-projektet også som en ’hub’, hvor vi kan udveksle erfaringer. Der kommer jo rigtig meget ny både hardware og software til brug for røntgentomografi i disse år. Faktisk tror jeg netop, at det er en fordel, at virksomhederne er så forskellige. Vi er ikke konkurrenter, og dermed er det trygt at dele viden.” Blandt forskningspartnerne er især DTU Compute og DTU Fysik interessante for Tetra Pak. ”En ting er at lægge forsøgene til rette, så man får sine resultater, men det er også vigtigt at begrænse sig, så man ikke skal forarbejde alt for store datamængder. Det kan DTU hjælpe os med,” siger Eskil Andreasson. ”Desuden er DTU-forskerne dygtige til imaging,” supplerer Christel Andersson. ”Som garvet bruger kan man godt få noget ud af de rå data, men det er nu engang et grundlæggende behov hos mennesket, at man helst vil se med egne øjne, hvad der sker i materialet.” ”Visualisering er utrolig vigtig for røntgentomografien,” samstemmer Eskil Andreasson. ”Efterhånden som man får erfaring med røntgen, lærer man sig at navigere rundt i billederne og zoome ind og ud, mens man hele tiden har overblik over længdeskalaerne. Men især for nye, der skal lære tingene, er der brug for hjælp. Det gælder også, når vi skal præsentere resultaterne for andre, ikke mindst for virksomhedens ledelse.” Vil designe innovative materialer ”Visionen er, at vi en dag vil nå dertil, hvor vi ikke længere kun efterprøver effekterne af innovative materialeløsninger, men ligefrem vender tingene på hovedet, så vi bruger visualiseringer på baggrund af røntgentomografi til at designe materialerne på molekyleniveau,” siger Christel Andersson. ”Det er et område, som er på vej frem – såkaldt molecular dynamics.” I første omgang har Tetra Pak valgt at begrænse sig til materialestudier i sammenhæng med LINX-projektet, men det vil være oplagt at inddrage andre områder senere, slutter Eskil Andreasson: ”Røntgentomografi er relevant for alt vores udviklingsarbejde. Det vil også sige formgivningen af emballagerne, forbehandlingen, forarbejdningen og valget af lukkemekanismer. Vi har kun set starten på det, som teknologien kan hjælpe os med.” En mælkekarton er ikke bare en mælkekarton. Den er et yderst avanceret sandwichmateriale, som består af op til syv forskellige lag.


DYNAMO_46
To see the actual publication please follow the link above