Page 2

DYNAMO_46

02 LEDER INDHOLD 09 GENSEKVENTERING Bedre smittesporing med supercomputer Ph.d.-studerende hjælper dansk mink industri i kampen mod frygtet virus, der kan true en millardeksport. 10 TEMA MAX IV Viden om usynlige strukturer giver nye materialer Danmark får sin egen andel af det enorme røntgenanlæg i Lund, MAX IV, som netop er åbnet. Det giver nye muligheder for produktudvikling for danske virksomheder. 14 INNOVATION Røntgen bag bedre mælkekartoner Emballage er ikke bare emballage. En mælkekarton er f.eks. et avanceret sandwichmateriale, som man kan studere vha. røntgenmikroskopi. ARKITEKTUR Pukkelpister dæmper vibrationer fra motorvej Det norske arkitektfirma Snøhetta står bag det helt særlige, vibrationsdæmpende landskab rundt om røntgenanlægget MAX IV i Lund. MATERIALEFORSKNING Hvad kan røntgen- mikroskopi bruges til? Materialer med nye egenskaber kan skabe nye produkter for en lang række områder lige fra medicin til vindmøller. 18 13 NYT OM UDDANNELSE 04 Solid opbakning til ESS og MAX IV Har verdens mest kraftfulde neutron- og røntgenmikroskoper Anders Bjarklev Rektor i Lund – the European Spallation Source (ESS) og MAX IV – noget med DTU at gøre? Ja. For selvom vi allerede har en bro over sundet til biler og tog, har danske virksomheder brug for en helt anden slags bro, nemlig det forskningssamarbejde, som kan skabe nye og forbedrede produkter baseret på resultater fra disse to store forskningsfaciliteter. DTU er med til at bygge broen mellem Lund- faciliteterne og dansk erhvervsliv. Store virksomheder såvel som små. Vi har allerede været i gang med brobyggeriet i et par år gennem vores 3D Imaging Center. Her har forskere samarbejdet med bl.a. Tetra Pak for at afklare, hvordan Lund-faciliteterne kan hjælpe virksomheden med at forbedre dens emballageprodukter. Det kan du læse mere om i dette nummer af Dynamo. Samarbejdet med Tetra Pak er udsprunget af det nye samfundspartnerskab LINX (Linking Industry to Neutrons and X-rays), som er ledet af DTU. Her samarbejder vi på tværs af universiteter, regioner og fagområder, for at dansk erhvervsliv kan få maksimalt udbytte af de unikke forskningsfaciliteter i Lund. Her kan industrivirksomheder uanset størrelse i samarbejde med DTU opnå unik viden om materialer, komponenter eller bioteknologiske produkter – en viden, der kan medvirke til bringe dem forrest i den internationale konkurrence. DTU er også i fuld gang med at konstruere en såkaldt beamlinje på MAX IV i et nationalt samarbejde, der også er beskrevet i dette nummer. DTU’s brobygning til Lund-faciliteterne bliver også afspejlet på vores campus i Lyngby, hvor vi opfører en ny forsknings- og laboratoriebygning på 10.500 m2. Nogle af disse kvadratmeter bliver tilegnet 3D Imaging Centeret. Vi forventer at slå dørene op til disse nye faciliteter i 2019. Samme år som ESS åbner i Lund som verdens kraftigste neutronkilde.


DYNAMO_46
To see the actual publication please follow the link above